Στηρίξτε

Επιστοφή

Κέντρο ΑMΕΑ Άγιος Λάζαρος

Λόγος συμμετοχής στο πρόγραμμα LarnaCARD για το έτος 2023:
Συμμετέχει στο πρόγραμμα με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας του.
 
 
Το Κέντρο ΑμΕΑ Άγιος Λάζαρος είναι το μοναδικό κέντρο που προσφέρει υπηρεσίες σε ενήλικα άτομα (άνω των 18 ετών) ελαφριάς και μέτριας νοητικής υστέρησης από την πόλη και επαρχία της Λάρνακας. Αποτελεί εθελοντική οργάνωση και διοικείται από δωδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο. Τα έσοδα του Κέντρου προέρχονται από το Σχέδιο Κρατικών Χορηγιών, τροφεία και διάφορες εισφορές.
Η λειτουργία όλων των προγραμμάτων βασίζεται πάνω στις αρχές και στις αξίες που διέπουν όλες τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες που ασχολούνται με άτομα με αναπηρία γενικότερα και ειδικότερα με άτομα με νοητική υστέρηση.
Αυτή τη στιγμή το Κέντρο εξυπηρετεί 79 άτομα μέσω τριών προγραμμάτων: Κέντρο Ημέρας, Σπίτι στη Κοινότητα και Επαγγελματική Αποκατάσταση.
 
 
Λόγος συμμετοχής στο πρόγραμμα για το έτος 2023:
Συμμετέχει στο πρόγραμμα με σκοπό την οικονομική ενίσχυση της λειτουργίας του.