Ποιοι είμαστε

Our Company

Σχετικά με τη LarnaCard

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της εταιρείας OtherView Marketing Solutions και αφορά την πόλη και επαρχία Λάρνακας.

Το σχέδιο θα είναι στο μεγαλύτερο του μέρος κοινωνικού χαρακτήρα καθώς το 60% από τις πωλήσεις καρτών θα επιστρέφεται πίσω στην κοινωνία μέσω μη κερδοσκοπικών οργανωμένων συνόλων καθώς και διάφορων άλλων δράσεων στην πόλη της Λάρνακας.

Στο σχέδιο θα συμμετέχουν σύνδεσμοι, σωματεία, ιδρύματα και οργανωμένα σύνολα, μη κερδοσκοπικά όπου θα επωφελούνται από τις πωλήσεις καρτών που θα πωλούνται στο όνομα τους.

Στο σχέδιο οι επιχειρήσεις θα συμμετέχουν εντελώς δωρεάν και θα μπορούν να τρέχουν μέχρι 10 προσφορές ταυτόχρονα.